Testimonial

Pauline Bos heeft een assessmentrapport geschreven over een van onze medewerkers. Wij willen dan ook graag terugkoppelen dat de directie erg content was met de rapportage en haar beoordelingen daarin. Verder heeft het onderzoek eraan bijgedragen dat deze medewerker in de geteste functie werd benoemd en er afspraken zijn gemaakt  over diens leerpunten.

Yolanda Krijgsman HRM

Testimonial

Als kleine ondernemer heb je een hoop petten op, maar je kunt natuurlijk niet overal verstand van hebben. Werving en selectie, bijvoorbeeld, blijft een lastige. Hoe weet je zeker dat je het juiste vlees in de kuip hebt? Een zogeheten rotte appel kan juist voor een MKB-bedrijf kostbare consequenties hebben. lees verder

Interviewtraining

De beste strategieën om in een sollicitatiegesprek de ideale medewerker te herkennen

Dit product zet je in als je medewerkers wil trainen in het voeren van competentie- en gestandaardiseerde interviews.

– Je interviewers wilt voorbereiden op het afnemen van criterium
  (competentie) gerichte interviews.
– Je vaardigheden, kennis en tools in handen wil geven 
  om direct na de training een criteriumgericht interview te kunnen voeren.

Positief vond ik dat jullie de training specifiek hebben gemaakt voor BJAA door vragenformulieren en tabellen toe te spitsen op de competenties van BJAA. Erg praktisch. Bedankt en succes!

Inhoud training interviewvaardigheden

De deelnemers gaan leren welke vragen ze kunnen stellen om een gewenste competentie in beeld te krijgen. Verder gaan ze leren hoe ze vragen kunnen stellen met de STAR-methode. Tevens leren de deelnemers aan de training hoe ze competenties moeten scoren, zodat na afloop van een gesprek de competenties van de gesprekspartner helder worden. Tot slot leren ze hoe ze methodisch en objectief hun verzamelde gegevens tijdens het interview moeten waarderen. Dit leren ze door middel van het WAKKER-model (Waarnemen, Aantekeningen maken, Kwantificeren, Kwalificeren en Rapporteren). Tijdens de training wordt er geoefend met de gewenste competenties.

Dit resultaat mag je verwachten

Iedere deelnemer heeft aan het eind van de training een:

– Interviewprotocol met specifieke STAR- en schaalvragen per competentie
– Een mp3 met een voorbeeldinterview om thuis nog eens naar te luisteren.
– 25 algemene STAR-vragen
– Een reader met alle informatie uit de training
– Beoordelingsformulieren van de vooraf gekozen competenties:
   

Het eindresultaat van de training is, dat de deelnemers alle tools, kennis en vaardigheden in huis hebben om een degelijk, gestandaardiseerd, objectief en betrouwbaar interview te voeren.

Voordelen

De voordelen van een gestandaardiseerd en competentiegericht interview zijn ten eerste dat wanneer alle interviews in grote lijnen gelijk zijn, dit de onderlinge (eerlijke) vergelijkbaarheid van de sollicitanten verhoogt. Ten tweede verhoogt dit de betrouwbaarheid. Tot slot is een groot voordeel van de methode dat je de tendentie van de scoring van de beoordeelaars met elkaar kun vergelijken en hierop kunt bijsturen indien nodig.

Om de selectieprocedure van het aannemen van nieuwe gezinsmanagers te optimaliseren, diende BJAA de centrale selectiecommissie te trainen in het voeren van methodische en competentiegerichte interviews. Deze training werd gegeven door Assessmentsonline (Pauline Bos). De deelnemers aan de training waren erg enthousiast: de verhouding theorie en oefenen was goed, de stof toegankelijk, de toon was heel plezierig en open: men durfde in de groep te oefenen. Bij de selectie in drie selectieteams (21 sollicitanten) hebben we de spelregels die we in de training hebben gekregen toegepast, wat een goed handvat bood voor zowel de gesprekken als het scoren. Het maakte dat het  gesprek ging over concrete dingen en met behulp van het door Assessmentsonline gemaakte -op de BJAA toegespitste competenties- scoreformulier, goed te scoren was. Ook de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de verschillende selectiecommissies werd hierdoor versterkt. Hoewel we nog wel wat meer moeten oefenen, levert het op STAR-wijze voeren van selectiegesprekken een kwaliteitsverbetering van de gespreksvoering op en maakt het dat de gesprekken op gedragsniveau concreter worden en dus beter scoorbaar.
Magda Poll manager/adviseur P&O bij BJAA


Share
"#Gratis online boek #assessment doen! 49 vragen voordat ik op #assessment ga http://t.co/lk2TdqsuFT"
"Online assessments steeds populairder. Nederland is nummer 1 in assessments doen! http://t.co/JZatz9YOTU"
"Online assessments steeds populairder vooral met expert die concusies trek http://t.co/KAKAREpMsB"
"Omroep max"