Testimonial

Pauline Bos heeft een assessmentrapport geschreven over een van onze medewerkers. Wij willen dan ook graag terugkoppelen dat de directie erg content was met de rapportage en haar beoordelingen daarin. Verder heeft het onderzoek eraan bijgedragen dat deze medewerker in de geteste functie werd benoemd en er afspraken zijn gemaakt  over diens leerpunten.

Yolanda Krijgsman HRM

Testimonial

Als kleine ondernemer heb je een hoop petten op, maar je kunt natuurlijk niet overal verstand van hebben. Werving en selectie, bijvoorbeeld, blijft een lastige. Hoe weet je zeker dat je het juiste vlees in de kuip hebt? Een zogeheten rotte appel kan juist voor een MKB-bedrijf kostbare consequenties hebben. lees verder

Onze aanpak

Wij zorgen voor talentvolle, capabele en gemotiveerde medewerkers die zich aan jouw bedrijf binden waardoor verkeerde beslissingen worden voorkomen

Op deze pagina kun je lezen welke resultaten je kunt verwachten van onze dienstverlening, de filosofie die daaraan ten grondslag ligt, en wat ons anders maakt dan andere aanbieders.

Dit levert het werken met ons je op.

Je lijft op een kostenbewuste manier talent in dat straks hard nodig is als alle babyboomers uitstromen en er maar 420000 jongeren instromen (CBS, 2009). Het zoeken, vinden en selecteren van talent is niet gemakkelijk. De grootste groepen van de beroepsbevolking  zijn de ‘onderpresteerders’ en de ‘gemiddelden’. En hoewel medewerkers die ‘gemiddeld’ presteren ook nodig zijn, zijn die er genoeg. Voor bepaalde  posities heb je echte talenten nodig. Deze talenten bouwen mee aan de innovaties en marktpositie van je bedrijf. Door onder andere assessments in te zetten, trek je deze talenten aan. Je wordt exclusiever en een assessment in de vacaturetekst schrikt de onderpresteerders en ‘gemiddelden’ af om te solliciteren. Dit alles zorgt ervoor dat je aantrekkingskracht toeneemt en de besten zullen solliciteren. En dan heb je nog geen assessment gedaan. 

  

Je hebt door een goede selectie veel meer zekerheid dat je de geschikte medewerker hebt aangenomen, waardoor je met een gerust hart training en opleiding in deze mensen kunt investeren. Je hebt mensen in dienst genomen die passen bij hun functie en zich ook waarmaken. Ze leveren resultaat, doen wat ze moeten doen en passen goed in de groep of het team. De medewerkers in wie je hebt geïnvesteerd binden zich voor een lange tijd aan je. Omdat je in hen investeert, blijven ze je trouw. Je investering verdient zich terug, je ziet je bedrijf groeien en de medewerkers tevreden voor je werken.

  

Je hebt heel duidelijk in beeld waarom medewerkers je bedrijf verlaten, waardoor je vroegtijdige uitstroom van goede medewerkers kunt voorkomen. Medewerkers verlaten bedrijven om de meest verschillende redenen. Wanneer je achter die redenen komt, dan zorgt deze informatie ervoor dat je hier bij andere medewerkers rekening mee kunt houden. Dit betekent ook, dat je bij de aanname van een nieuwe medewerker weet aan welke wensen je tegemoet kunt komen en welke wensen lastig te vervullen zijn. Je kunt beslissing om iemand wel of niet in dienst te nemen hierop baseren.

  

Doordat je ideale medewerkers in dienst hebt genomen, zijn de sfeer, de samenwerking en prestaties positief veranderd. Medewerkers draaien actief mee, de neuzen staan een kant op en er worden goede resultaten neergezet. Het lukt je ook om dit te houden en gezamenlijk te blijven werken aan de ontwikkeling en verbetering van je bedrijf.

Onze filosofie

Een goede selectie is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven met zware functies. Ook bedrijven met een minder groot budget kunnen er nu gebruik van maken. Een succesvol bedrijf heeft namelijk ideale en talentvolle medewerkers op verschillende functies. In onze ogen heeft ieder bedrijf recht op deze ideale medewerkers. Medewerkers die passen bij hun functie en met plezier hun werk doen. Dit kan onder andere met online assessments die even waardevol zijn als dure assessments op locatie, maar maar tien procent van de normale prijs kosten.

  

Je bent als bedrijf niet slim bezig als je een goede selectie laat liggen bij de selectie van nieuwe medewerkers. Assessments hebben namelijk een wetenschappelijke basis en het is onomstotelijk bewezen dat ze gedrag van mensen voorspellen. Assessments zeggen zoveel meer dan een sollicitatiegesprek. De kans is dan ook veel groter dat je daardoor de juiste medewerker in dienst neemt. Of dat je weet op welke functie binnen je bedrijf een medewerker het beste past. Door van te voren geen assessment af te nemen, doe je het succes van je bedrijf echt tekort. De voordelen zij legio. Wanneer je alleen al de tekst ‘een asssessment maakt deel uit van de procedure’ opneemt in de vacaturetekst, zullen er veel ‘niet-geschikten’ afhaken. Alleen de talenten komen dus op je af. En dan heeft het je nog niets gekost!

  

Het écht leren kennen van mensen is een passie en kunde van ons, waardoor we de match tussen functie, werkgever en persoon heel goed kunnen maken. We hebben ontzettend veel zicht op mensen door al die jaren ervaring met assessments. We zien veel meer dan de gemiddelde mens. Daarnaast genieten we er enorm van om samen met mensen in kaart te brengen wat hun karaktereigenschappen, competenties, vaardigheden, interesses, valkuilen, kwaliteiten en motivaties zijn. Het resultaat is, dat jullie bedrijf de medewerkers krijgt die succesvol zijn in functies die bij hen passen waardoor ze gemotiveerd en productief voor je werken.

Onze aanpak

In alles wat wij doen, werken wij  graag vlot, flexibel, makkelijk en communiceren wij transparant. Zodra wij een mailadres en cv van de sollicitant hebben en helder is wat de eisen zijn die er aan de sollicitant worden gesteld, nodigen wij de sollicitant per mail uit voor het maken van de testen. Gewenst zetten wij een (online) rollenspelen in. De mogelijkheden zijn legio. De resultaten worden vervolgens zo snel mogelijk mondeling en of schriftelijk teruggekoppeld aan de sollicitant. Na toestemming van de sollicitant krijg jij als klant de conclusies mondeling en, of schriftelijk teruggekoppeld.     

  

Tevens werken wij graag op een oprechte en open manier. Eerlijk, integer duidelijk tegen elkaar, ook als het om gevoelige zaken gaat. Maar ook met vertrouwen, zodat we alles kunnen bespreken wat van belang is voor een goed eindresultaat. Dit geldt voor ons, de kandidaten van het assessment en de opdrachtgever.

  

Wij zijn nieuwsgierig naar je wensen en behoeften, waardoor wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten met onze oplossingen. We verdiepen ons in jouw visie en daar waar je behoefte aan hebt. In onze oplossing onderbouwen we alles wat we doen en we denken mee om een zo groot mogelijk rendement te behalen. We zijn degelijk en nuchter, maar zeker niet saai. Eerder vlot, informeel met oor en oog voor de persoon achter de persoon en op zijn tijd met humor om te relativeren

  

De wetenschap achter de methode maken we praktisch toepasbaar, waardoor deze ook laagdrempelig is voor bedrijven die denken: ‘dat is niets voor ons’ en ‘een assessment is veel te duur’. Wij gaan altijd daarbij uit van gefundeerde kennis die wij met jullie vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat is concreet, praktisch en direct toepasbaar.

Wat ons uniek maakt

Wij doen de veel zaken online. Dit betekent niet dat wij werken met standaardrapportages die rechtstreeks uit de computer komen rollen. Onze psychologen en gedragswetenschappers kijken altijd naar de resultaten en integreren deze resultaten in een rapport en, of mondelinge terugkoppeling. Op deze wijze voorkomen wij kort door de bocht conclusies. Wij vullen het gat op tussen het kopen van online testen en de standaarduitslagen die daarbij horen en de assessments op locatie bij een bureau. Wij zorgen voor de interpretatie van de resultaten en kijken of er een match is met een functies. Zijn er risico’s of niet? Moet je de persoon aannemen of niet? Doordat wij expert zijn op dat gebied, zijn onze assessments echt een must.  

  

Onze dienstverlening is vlot, efficiënt en kosteneffectief en heeft een snelle doorlooptijd. Geen poespas en je krijgt echt waar voor je geld. Je kunt zelf aan de slag met de assessments, maar ook met behulp van onze hulp en kennis van zaken. Binnen een paar dagen heb je al de uitslag van het assessment.

  

Ook al is ons vak best oud en een echt ambacht, toch gaan wij mee met de nieuwste ontwikkelingen. Zo gebruiken wij graag social media om onszelf te profileren. In onze rapportages maken wij gebruik van factsheets. En de wijze van werken is vooral online, via de telefoon en de webcam.

  

Onze adviezen zijn praktisch en toepasbaar. Zeker niet kort door de bocht en met respect voor eenieder.

Nu je weet hoe wij te werk gaan en wat onze aanpak en filosofie zijn, lees je hier over onze verschillende vormen van dienstverlening.


Share
"#Gratis online boek #assessment doen! 49 vragen voordat ik op #assessment ga http://t.co/lk2TdqsuFT"
"Online assessments steeds populairder. Nederland is nummer 1 in assessments doen! http://t.co/JZatz9YOTU"
"Online assessments steeds populairder vooral met expert die concusies trek http://t.co/KAKAREpMsB"
"Omroep max"